Ngôi nhà có giàn hoa giấy ở Quy Nhơn - A house filled with bougainvillaea in Quy Nhon

Hoa giấy - Nguyễn Thành Liêm (2).jpg

Mới khám phá được ở Quy Nhơn có một địa điểm rất hấp dẫn. Ước gì có ngôi nhà nhỏ nhỏ, có giàn hoa giấy xinh xinh như dzầy thoaiiii mọi người ơi. Xuất sắc! 
Địa điểm: P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn.
Photo: Nguyễn Thành Liêm.


-----------------------------------

We've just discovered a fascinating place in Quy Nhon. I wish I had a house filled with bougainvillaea in the front. Excellent!
Location : Nhon Binh Ward, Quy Nhon city.
Photo: Nguyen Thanh Liem.

Bình luận

  1. Chưa có bình luận nào.
Đăng nhập để bình luận

Maps