Trường Quốc học Quy Nhơn - Quoc Hoc Quy Nhon High School

Quốc Học Quy Nhơn - Hoàng Đức Ngọc (5).jpg

Trường Quốc học Quy Nhơn lên hình siêu đẹp, hay tại các bạn "học sinh" trẻ trung quá? 

"Thanh xuân có hạn kì 
Nhưng tình bạn là những 
THÁNG NĂM RỰC RỠ 
Đứng ngoài quy luật quy luật thời gian." 

 

Địa chỉ: 09, đường Trần Phú, TP. Quy Nhơn

Photo: Hoàng Đức Ngọc - Thank for your support!
-----------------
Quoc Hoc Quy Nhon High School looks so gorgeous in the background, or students are so young?
" Your youth is limited 
Friendship remains unchanged throughout glorious years
Beyond time rule".

Address: 09, Tran Phu Str, Quy Nhon.
Photo: Hoang Duc Ngoc - Thanks for your support.

Bình luận

  1. Chưa có bình luận nào.
Đăng nhập để bình luận

Maps