S - Việt Nam - Beautiful Quy Nhơn

Cảnh đẹp Quy Nhơn - Lê Thanh Hải (4).jpg

 

Bãi Tiên Sa, Quy Nhơn - Photo: Lê Thanh Hải

Bãi Tiên Sa, Quy Nhơn - Photo: Lê Thanh Hải

Bãi Xếp, Quy Nhơn - Photo: Lê Thanh Hải

Bãi Xếp sau, Quy Nhơn - Photo: Lê Thanh Hải

Hòn Khô, Quy Nhơn - Photo: Lê Thanh Hải

Bình luận

  1. Chưa có bình luận nào.
Đăng nhập để bình luận

Maps