Những Ngày Về Với Biển Quê Nẫu - Visiting "Quê Nẫu" on those days

Quê Nẫu - Trần Bảo Hòa (10).jpg

Lớn lên từ núi, giờ úp mặt vào biển. 
Biển quê Nẫu thật đẹp mùa San Hô và Rêu (...). 
Dù bạn là ai - ở đâu thì hãy yêu thiên nhiên vốn có, cùng ghi lại và chia sẻ những hình ảnh thật đẹp về biển quê Nẫu. 


-------------
Being born and grew up in the mountain, I now had a chance to visit the beach. 
The sea here was so gorgeous in coral and moss season.
Whoever you are, where you come from, let's love inherent nature, capture and share breathtaking views of "Que Nau" Beach.

 Source: Trần Bảo Hòa - Thank for your support!

Bình luận

  1. Chưa có bình luận nào.
Đăng nhập để bình luận

Maps