Phải check-in Tiểu chủng viện - Nhà thờ Lòng Sông trong Tết này các bạn nhé

Nhà thờ Lòng Sông (8).jpg

Nhà thờ Lòng Sông là di tích còn lại của những giáo sĩ truyền giáo Bồ Đào Nha khi đặt chân lên vùng đất Bình Định, nay gọi là giáo phận Quy Nhơn. 
Nhà thờ Lòng Sông được coi là "cái nôi" - nơi lưu dấu hành trình đầu tiên của chữ quốc ngữ Việt Nam. Trong khuôn viên Tiểu chủng viện còn nền móng của nhà in Làng Sông, là một trong ba cơ sở đầu tiên in sách quốc ngữ của Việt Nam. 

-----------------------------------------
Cội nguồn của giáo phận Qui Nhơn (Quy Nhơn): 
- Ngày 18.01.1615, ba thừa sai Dòng Tên từ Macao đến Đàng Trong tại Cửa Hàn, Đà Nẵng.
- Tháng 7.1618, Nước Mặn là cư sở đầu tiên của Dòng Tên được thành lập tại Đàng Trong.
- Ngày 09.09.1659, Tòa Thánh thành lập hai giáo phận: Đàng Ngoài và Đàng Trong. 
- Từ giáo phận Đàng Trong, tiền thân giáo phận Qui Nhơn: 
+ Ngày 11.03.1844, chia thành hai giáo phận: Tây Đàng Trong (Sài Gòn) và giáo phận Đông Đàng Trong (Qui Nhơn).
+ Ngày 27.08.1850, Giáo phận Đông Đàng Trong được chia thành giáo phận Bắc Đàng Trong (Huế) và giáo phận Đông Đàng Trong (Qui Nhơn).
- Ngày 03.12.1924, Giáo phận Đông Đàng Trong được gọi là giáo phận Qui Nhơn.
- Từ giáo phận Qui Nhơn: 
+ Ngày 18.01.1932, thành lập giáo phận Kontum.
+ Ngày 05.07.1957, thành lập giáo phận Nha Trang.
+ Ngày 18.01.1963, thành lập giáo phận Đà Nẵng.
Ngày nay, giáo phận Qui Nhơn gồm ba tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.


-----------------------------------------
Photo: Mai Hoàng Duy. Thank for your supports!
Địa chỉ: Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định

Bình luận

  1. Chưa có bình luận nào.
Đăng nhập để bình luận

Maps