Quy Nhơn xưa và nay - Hội trường Quang Trung

Hoi truong Quang Trung

 Tiếp theo Series Quy Nhơn - Xưa và Nay của Quy Nhơn Discovery.

  Hình ở trên là Rạp Kim Khánh - Hội trường Qui Nhơn - từ năm 1960 đến năm 1970 (nguồn Internet); Và hình phía dưới là Hội trường Quang Trung năm 2017 (nguồn Quy Nhơn Discovery).
Ai biết lịch sử rạp Kim Khánh, thông tin chi tiết về hội trường Qui Nhơn thì chia sẻ cho mọi người biết với nhé!

Bình luận

  1. Chưa có bình luận nào.
Đăng nhập để bình luận

Maps